Onder Vuur: milieudefensie versus supermarktorganisatie CBL

Ik interviewde de directeur van supermarktorganisatie CBL over de acties van Milieudefensie voor eerlijke melk.